חיווט ארון תקשורת

ליצירת קשר:

הכולל חיווט מספר פנלי גישור (פאצ' פנל) והתקנה של מספר סוויצי'ם משורשרים