ליצירת קשר:

ביצוע קו תקשורת

ביצוע קו תקשורת

התקנת נקודת תקשורת מסוג RJ-45, פריסת כבל תקשורת מארון התקשורת לכיתת לימוד (~25m) כולל חיווט לפנל הגישור שבארון התקשורת

חיווט ארון תקשורת

חיווט ארון תקשורת

הכולל חיווט מספר פנלי גישור (פאצ' פנל) והתקנה של מספר סוויצי'ם משורשרים

התקנת שקע תקשורת מסוג RJ-45

התקנת שקע תקשורת מסוג RJ-45

כולל התקנת סוויץ' 5 פורטים מסוג TL-SG1005D, גישור לארון התקשורת המרכזי והתקנת נקודת גישה אלחוטית (Access-Point)

ארגון ארון תקשורת

ארגון ארון תקשורת

הכולל חיווט מחדש של פנל הגישור (פאצ'-פנל) התקנה של סוויץ' 24 פורטים ונקודת גישה אל-חוטית (Access-Point)