התקנת שקע תקשורת מסוג RJ-45

ליצירת קשר:

כולל גישור לארון התקשורת המרכזי באמצעות כבל רשת מסוג Cat5e