מערכת פניות לגני ילדים

ליצירת קשר:

פיתוח מערכת המאפשרת פתיחת קריאת שירות עם אגף התשתיות של העירייה