ליצירת קשר:

חיווט ארון תקשורת

חיווט ארון תקשורת

הכולל חיווט מספר פנלי גישור (פאצ' פנל) והתקנה של מספר סוויצי'ם משורשרים

ארגון ארון תקשורת

ארגון ארון תקשורת

הכולל חיווט מחדש של פנל הגישור (פאצ'-פנל) התקנה של סוויץ' 24 פורטים ונקודת גישה אל-חוטית (Access-Point)